Streetview: Sở hữu hình ảnh 360°, tối ưu hóa và nhúng. Ở 2 Cải thiện đáng kể phút kết quả. Ein kleiner Mini Workshop für die Local Guides Connect

Thiết bị cơ bản máy ảnh 360°, Selfiestick. Tính năng bổ sung chuyển đổi mục tiêu giả của nhiếp ảnh 360°.

Đây là bài viết #3 của 4 trong loạt bài"360Hướng dẫn °” (Bấm vào để phóng to) Dưới đây là một hội thảo nhỏ, Tôi vẫn còn cần phải làm việc ra. Phần đầu tiên đề với… Đọc thêm

Rainer của dây lừa – 360° Panorama cho nghèo khổ IPhone chủ sở hữu So bekommt Ihr den Tennisplatz richtig abgelichtet.

IPhone tầm - Khâu lỗi

Rainer: “PS: Các “lần IPhone cũ” Tôi có phía sau tôi – ở đây một thủ thuật (để tránh bóng dòng;) Một sợi dây với chiếc cúp nhỏ bằng hút (cho điện thoại di động) trên một bàn tay và một vòng lặp (cho giày) phía bên kia. Vì vậy, bạn có một điểm liên tục của nadir và các Panos được sensational … cho rằng bạn cần;)”