Rajner je trik sa konopcem – 360° Panorama za osiromašeno IPhone vlasnik So bekommt Ihr den Tennisplatz richtig abgelichtet.

IPhone panoramski - Šavovi greške

Rainer: “P.S.: Na “stara vremena za IPhone” Iza mene – Ovde je trik (da biste izbegli tenis linije;) Vrpca sa malim usisne pehar (za mobilne telefone) s jedne strane i petlja (za cipelu) na drugoj strani. Dakle imate stalni smisao nadir i na Panos su senzacionalno … za to ti treba.;)”