Alles zum Schiff, Technik, Infos, нөхөн сэргээх

Хавсралт D: хувилбарыггаргах

Энэ бичлэг байна #19 нь 19 in the series “Дохио K баримт бичиг” (томруулж дээр дарна уу) Versioning in Signal K specification Our versioning is based on http://snowplowanalytics.com/blog/2014/05/13/introducing-schemaver-for-semantic-versioning-of-schemas/ Most of this document isRead More

Хавсралт А-: түлхүүрүүд лавлагаа (хөлөг онгоцууд)

Энэ бичлэг байна #16 нь 19 in the series “Дохио K баримт бичиг” (томруулж дээр дарна уу) /vessels Description: A wrapper object for vessel objects, each describing vessels in range, including this vessel.Read More

би хэрхэн тусалж чадах вэ?

Энэ бичлэг байна #15 нь 19 in the series “Дохио K баримт бичиг” (томруулж дээр дарна уу) Энэ нь хувь нэмрээ оруулахыг хүсч байгаа ямар нэг нэгээр нь хурдан эхлэл. Its roughly fromRead More